Poskytujeme odborné služby

v oblasti energetiky a sieťových odvetví (elektroenergetika, plynárenstvo, tepelná energetika, vodárenstvo). Pre všetkých záujemcov je k dispozícii monitoring domácej a medzinárodnej energetickej legislatívy a prehľad informácií o dianí  v energetike v celoeurópskom meradle.

Služby poskytujeme pre