Od 1. januára 2020 môžu byť všetci výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinácie výroby elektriny a tepla zaskočení požiadavkou, aby zúčtovateľovi podpory certifikovaným spôsobom dokumentovali svoju výrobu.

Aj keď ste si to možno nevšimli, je to tak.

Od uvedeného dátumu vstupuje do platnosti ustanovenie § 4 ods. 3, písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Skrátka, od regulovaného subjektu si môže zúčtovateľ podpory vyžiadať jednopólové schémy prenosu elektriny a overenie správnosti spôsobu merania vyrobenej elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny znalcom v odbore energetiky.

A práve na to je tu IMAZ, s.r.o. Zbavíme vás mučivých obáv z hektického naháňania znalcov v najmenej vhodnom čase. Siahneme do bohatého registra s nami spolupracujúcich znalcov a v duchu svojho hesla prevezmeme „vaše starosti na našu hlavu“.

Ak chcete podnikať v energetike naozaj spokojne, kontaktujte nás.