Ak podnikáte, určite trpíte opatreniami na zastavenie epidémie Koronavírusu. Ak si myslíte, že to takto už ďalej nepôjde, pretože sa topíte sa vo finančných problémoch, nestrácajte hlavu.

IMAZ ponúka pomoc v jednej nesmierne dôležitej oblasti, ktorá je chrbtovou kosťou každého podnikania, a to v spotrebe energie. Ukáže Vám cestu, ako sa vyhnúť zbytočným nákladom za dodávku elektriny, plynu, tepla alebo chladu.

IMAZ vám zminimalizuje straty a zmobilizuje rezervy. Budúcnosť bude veselšia.

Vo vašom mene si posvieti na:

  • vyúčtovanie platieb za dodávky energie,
  • zmluvy s distribučnými spoločnosťami a dodávateľmi energií a prehodnotí ich,
  • optimalizáciu platieb za rezervovanú kapacitu, (o niečom takom možno ani netušíte),
  • optimalizáciu vašej celkovej spotreby energie,
  • dodávateľsko – odberateľské vzťahy,
  • škody zavinené vonkajšími vplyvmi (poruchami alebo poškodením objektov a zariadení),
  • ďalšie finančné požiadavky, ktoré nie sú zatiaľ zjavné, pretože ste ešte neboli vyzvaní na ich úhradu.

Ak potrebujete právne relevantný dôkaz alebo odborné vyjadrenie v akomkoľvek dôkaznom procese, napríklad pre políciu, súdy alebo poisťovne, či odborné vyjadrenia o stave a fungovaní vašich energetických a elektrotechnických zariadení, stavieb a nehnuteľností, naša znalecká činnosť je vám k dispozícii.

Ak ste veľkopodnikateľ, stredná či malá firma alebo SZČO a chcete získať objektívny obraz o situácii v akomkoľvek segmente vašich aktivít a potrebujete pomoc

neváhajte nás okamžite kontaktovať.

Obávate sa faktúr za rastúcu cenu elektriny?

Naše ističe istia vaše nižšie platby