Inštitút monitoringu a analýz, s.r.o. (IMAZ) poskytuje odborné služby v oblasti energetiky a sieťových odvetví (elektroenergetika, plynárenstvo, tepelná energetika, vodárenstvo).

Pre všetkých záujemcov je k dispozícii monitoring domácej a medzinárodnej energetickej legislatívy a prehľad informácií o dianí v energetike v celoeurópskom meradle.