IMAZ, s. r. o. – špecialista na energetický manažment

Energetický manažment je súbor opatrení, ktorých cieľom je efektívne riadenie a systematické znižovanie spotreby energie. Je aplikovateľný na akúkoľvek oblasť ľudskej aktivity, v ktorej podstatnú položku nákladov predstavujú výdavky na elektrinu, plyn, teplo, chlad.

Naša ponuka spoľahlivého a korektného energetického manažérstva platí pre všetkých odberateľov energie bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia.

    Obsahuje:

  • Vyhodnocovanie správnosti nameraných údajov
  • Identifikáciu úsporných opatrení
  • Tvorbu akčných plánov, koncepcií
  • Realizáciu úsporných opatrení
  • Sledovanie a vyhodnocovanie dosiahnutých úspor, porovnanie očakávaných a skutočne dosiahnutých úspor energie.
  • Aktualizáciu energetických plánov, koncepcií
  • Systematický dlhodobý dohľad nad spotrebou energie.

Okrem toho, splníme všetky povinnosti vyplývajúce z energetickej legislatívy, čím sa odbremeníte od unavujúcej byrokracie spojenej s najrozličnejšími sankciami.

IMAZ, s. r. o. je osvedčený energetický manažér, ktorý nesklame. Určite budete prekvapení, koľko peňazí ušetríte.
Stále platí: Kto šetrí, má za tri.

Neváhajte nás kontaktovať.