Energetické audity a energetické certifikáty

V súlade s primárnou a sekundárnou legislatívou o energetickej efektívnosti IMAZ, s.r.o. je
pripravený vypracovať pre Vás energetické audity a certifikáty o energetickej hospodárnosti
budov.

Nejde pritom len o splnenie zákonných povinností, ale hlavne o poskytnutie návrhu súborov
opatrení vedúcich k výrazným úsporám energií Vášho podniku, verejných budov a zariadení,
podkladov ku kolaudácii, predaju či prenájmu budov, posúdeniu zamýšľaných projektov
a investícií.

V komplexe s vyššie uvedenými službami pre všetky druhy odberateľov dostanete do ruky
nástroj, ktorý Vás ako spoľahlivý kompas prevedie cez nástrahy  najrozličnejších povinností
voči zákonom a predpisom k efektívnemu podnikaniu a zaslúženému profitu.