Obávate sa

rastúcich faktúr za cenu elektriny?

Naše ističe istia vaše nižšie platby

Faktúry za spotrebu elektriny za rok 2018 a 2019 budú ešte nepríjemnejším prekvapením ako doteraz.

Preto: Neplaťte za elektrinu zbytočne veľa

Na faktúre si všimnite položku“ Platba za rezervovanú kapacitu“. 
Rezervovaná kapacita sa v praxi vyjadruje hodnotou vašich ističov na odberných miestach.

Určite sa budete diviť, koľko financií sa dá ušetriť správnym nastavením rezervovanej kapacity na

 • verejné osvetlenie,
 • výrobné haly a iné výrobné priestory,
 • nemocnice a zdravotnícke zariadenia,
 • základné a stredné školy, materské školy, základné umelecké školy, školské jedálne, centrá voľného času, 
 • rekreačné a športové zariadenia,
 • domy sociálnych služieb,
 • divadlá a kultúrne domy,
 • obchodné centrá,
 • sklady,
 • všeličo iné, čo je vo vašej kompetencii a čo odoberá elektrinu, ktorú platíte z vášho rozpočtu.

Ponúkame Vám dôsledný energetický audit

všetkých odberných miest elektriny a hodnôt ich ističov a uzatvorenie novej optimálnej zmluvy o distribúcii a združenej dodávke elektriny s distribučnou spoločnosťou.

Zdá sa Vám to zložité?
Vôbec to tak nie je.

Vaše starosti preberie na seba IMAZ, s. r. o. Garantuje Vám dôsledný energetický audit odberných miest a hodnoty ich ističov. Odhalí všetky zbytočne vysoké platby za elektrinu.
Na to všetko nepotrebujete žiadne nové investície a nehrozia vám žiadne nové poplatky

Ako je to možné?

 • Šetriť peniaze začnete už od okamžiku uzatvorenia novej zmluvy s distribučnou spoločnosťou. 
 • Úhrada sa uskutoční až po zúčtovaní úspor. 

Tieto služby ponúkame každému odberateľovi elektriny

 • Obciam a mestám, ich starostom a primátorom
 • Predstaviteľom VÚC
 • Malým i veľkým podnikateľom
 • Zdravotníckym zariadeniam
 • Školám a vzdelávacím zariadeniam
 • Kultúrnym inštitúciám
 • Sociálnym podnikom
 • Obchodným reťazcom
 • Spoločenstvám vlastníkov bytov