CRH

CRH (Slovensko), a.s.
906 38  Rohožník

slovenske_elektrarne

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09  Bratislava 2

stredoslovenska_distribucna

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47  Žilina

engie

ENGIE Services, a.s.
Jarošova 1
831 03  Bratislava

okte

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48
821 09  Bratislava

zapadoslovenska_distribucna

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47  Bratislava

vodohospodarska_vystavba

Vodohospodárska výstavba, š.p.
Karloveská 2
842 04  Bratislava

TSK

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

janom

janom, investičná spoločnosť
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02  Bratislava

Slovenský pozemkový fond

Slovenský pozemkový fond
Búdkova 36
817 15  Bratislava

Slovenská pošta

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Svet zdravia

Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Mondi SCP

Mondi SCP
Tatranská cesta 3
034 17 Ružomberok

KORD Slovakia

KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73
957 01 Bánovce nad Bebravou

Miestny úrad Bratislava-Ružinov

Miestny úrad Bratislava-Ružinov
Mierová 2
827 05 Bratislava

Obec Krahule

Obec Krahule
Krahule 63
967 01 Krahule

Obec Kozarovce

Obec Kozárovce
Kozárovce 685
935 22 Kozárovce

Obec Most pri Bratislave

Obec Most pri Bratislave
Bratislavská 6
900 46 Most pri Bratislave

INTRAVIS s.r.o.

INTRAVIS s.r.o.
Sídlisko Ťahanovce
Košice

ENSTRA Power Generation LC

ENSTRA Power Generation LC, s. r. o.
Sasinkova 9
010 01 Žilina

Adresa CES - BETA

CES – BETA, s.r.o.
Školská 93/1
044 21 Malá Ida

hydrogen

HYDRO – GEN, a. s.
Klinčeková 3062/24
949 01 Nitra-Pod liečebným ústavom